ТАЛАРХАЛ

Тус станцын хамт олон Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан татвар төлөх үндсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж 2022 онд Монгол улсын төсөвт 628,924,448.0 төгрөгийн татварыг төлжээ.

Компанийнхаа нийт хамт олонд талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилтыг хүсье.