МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

 

2022-2023 оны халаалтын улирал эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан дулааны төв болон салбар шугаманд нягтын шахалтыг 2022.09.12-ны өдрөөс 2022.09.14-ний өдрийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.  

Айл өрхүүд гэртээ хүн байлгаж, ААНБ-ууд халаалтын систем, дулааны шугам тоноглол хариуцсан слесарийг ажлын байранд бэлэн байлгахыг мэдэгдье.