Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр хуралдаж, "Налайхын Дулааны станц" ТӨХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааг дүгнэж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа.