Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдаж, "Налайхын Дулааны станц" ТӨХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааг дүгнэж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа.